Interview Wiels: Verandering leidt tot tegenwerking

“Ik ben niet gekomen om alleen lintjes door te knippen, met mijn hand onder mijn kin te zitten of een aantal keren per maand de Rijksministerraad bij te wonen. Ik ben gekomen om te werken,” zegt de Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels.
 

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels (copyright KGMC)
De Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels (copyright KGMC)

 

Ze zag en ziet het als haar taak om van het Curaçaohuis een professionele organisatie te maken, die signaleert wat er onder de bevolking leeft en oplossingen voor problemen aandraagt. De nieuwe aanpak heeft waarschijnlijk geleid tot de huidige situatie, waarin ze veelal negatief in het nieuws is. “Als je een verandering teweeg wilt brengen, dan krijg je altijd te maken met tegenwerking. Dat was ook duidelijk voelbaar de afgelopen twee maanden.”

Interview voor Amigoe, 2013