Willem-Alexander beëdigd als Koning

Troonswisseling 2013
Foto Koninklijkhuis/Jeroen van der Meyde

“Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe Koning, Koning Willem-Alexander.” Deze twee zinnen van prinses Beatrix vormden afgelopen dinsdag één van de hoogtepunten van de troonswisseling in Amsterdam. Curaçao, Aruba en Sint Maarten werden daar nadrukkelijk bij betrokken.

De bekendmaking van Prinses Beatrix aan de inwoners van het Koninkrijk volgde op de ceremoniële ondertekening van de Akte van Abdicatie in het Koninklijk Paleis op de Dam, waarmee ze afstand deed van de troon en het koningschap overdroeg aan Willem-Alexander, die als Koning samen met Koningin Máxima de akte ondertekende. De ondertekening werd ervaren als het belangrijkste en meest indrukwekkende moment van de troonswisseling. Zowel door de 25.000 luid juichende toeschouwers op de Dam en miljoenen televisiekijkers wereldwijd, maar ook door de dertig getuigen in de Mozeszaal, die de akte mede-ondertekenden.

Poserend voor het Paleis op de Dam
Poserend voor het Paleis op de Dam

Fragment van verslag van de Troonswisseling, Amigoe, 2013