V-100: Aanpak armoede te versnipperd

Suzanne Koelega, Vera Bergkamp, Otti Thomas (© Serge Ligtenberg)

DEN HAAG-De bestrijding van armoede in Caribisch Nederland is misschien verdeeld over teveel ministers en staatssecretarissen, die bovendien niet allemaal evenveel betrokken zijn bij de problematiek. Journalisten van regionale media, waaronder de Amigoe en The Daily Herald, vroegen gisteren een reactie van staatssecretaris Alexandra van Huffelen op die stelling, maar ook oplossingen voor praktische problemen zoals personeelstekorten en IT-beveiliging.

Op uitnodiging van de Tweede Kamer deden ze mee aan de V-100, een dag waarop een specifieke groep burgers vragen kan stellen over het beleid van de regering. Na een V-100 met MBO-studenten en met wetenschappers, was het de beurt aan journalisten van lokale media. Ze werden gekozen omdat ze goed op de hoogte zijn welke gevolgen het beleid in Den Haag heeft in de rest van het land. “Ik ben heel benieuwd wat voor specifieke aandachtspunten u vandaag meegeeft aan de Kamer,” zei Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

(…)

Met ondersteuning van D66-Tweede Kamerlid Jorien Wuite en onderzoeker Rob van der Woude van de Algemene Rekenkamer werden uiteindelijk vijftien vragen geformuleerd over die versnippering van informatie en verantwoordelijkheden. “Gaat achter deze versnipperde wijze van informatievoorziening ook een versnipperd beleid aangaande Bonaire, Sint Eustatius en Saba schuil, waaronder het beleid om de bestaanszekerheid te borgen,” aldus de journalisten.

Fragment artikel Amigoe (mei 2023)

Premier Rutte emotioneel over eerherstel

Den Haag, 19-12-2022 Toespraak minister-president Rutte naar aanleiding van kabinetsreactie slavernijverleden. Foto Martijn Beekman / RVD

DEN HAAG-Premier Mark Rutte vond zijn verklaring over eerherstel voor Tula en andere vrijheidsstrijders persoonlijk één van de meest emotionele momenten in de toespraak over het slavernijverleden. Dat antwoordde de premier gisteren op vragen van de Amigoe over zijn eigen emoties. De excuses voor de rol van de Nederlandse regering tijdens het slavernijverleden gingen namelijk deels over de worsteling die de premier zelf doormaakte.

“Elke keer als ik de speech doornam, vond ik het eerherstel voor Tula, One-Tété Lohkay en de andere vrijheidsstrijders het meest emotionele moment. De excuses zelf grijpen natuurlijk ook aan, maar het eerherstel was het deel van de speech waarvan ik hoopte dat ik er goed doorheen kwam. Want ik realiseer me hoe belangrijk mensen op Curaçao, Sint Maarten en Suriname het eerherstel voor vrijheidsstrijders vinden,” zei Rutte.

(…)

Fragment artikel Amigoe – december 2022

Trouw-Rutte bezorgt toehoorders kippenvelmoment

“Na Rutte’s laatste woorden is het stil: geen applaus. In het uur daarna blijkt hoe groot de impact is,” schreef dagblad Trouw op 19 december 2022 over de excuses voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte vond het zelf een emotionele uitdaging en Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, noemde het een kippenvelmoment.

De correspondent in Nederland van de Curaçaose krant Amigoe, Otti Thomas, noemt de toespraak van de premier aangrijpend. “Meer dan ik had verwacht. Dit is toch ook wel een moment waar je als journalist lang op hebt gewacht. Het zijn mooi gekozen woorden. Vooral bijzonder dat de aanloop naar de excuses zo concreet was over het aangedane leed, onder meer met die ‘afgehakte ledematen’.”

.

Verkiezingsuitslag belooft warmere relatie… of juist koudere

Partijleider Klaver werd enthousiast onthaald door zijn achterban.

AMSTERDAM-De uitslag van de verkiezingen resulteert voor sommigen in gevoelens van opluchting dat de VVD de grootste partij blijft, de winst van de PVV beperkt is en Groen Links, CDA en D66 de grote winnaars zijn. Leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties rekenen op een betere relatie met het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar anderen maken zich juist zorgen.

(…)

Grote winnaar bleek Groen Links. Tijdens de uitslagenbijeenkomst van de partij, die bijgewoond werd door de Amigoe, werd na de uitslag van elke stad en dorp luid gejuicht. De partij won tien zetels en komt daarmee uit op veertien. “Ik had mijn twijfels over de koers van partijleider Jesse Klaver,” zei Ina Brouwer, een van de oprichters en eerste lijsttrekkers van Groen Links. “Voor ons stond destijds de inhoud voorop en niet imago. Maar gelukkig blijft de inhoud ook nu overeind.”

Fragment artikel voor Amigoe (maart 2017)

Vornis: Dubbele pet Raad van State knelt

De Raad van State. Het instituut waar met name in Curaçao, Aruba en Sint Maarten lange tijd de hoop op gevestigd was bij conflicten met Nederland. Het instituut dat jaar na jaar in zijn jaarverslag pleit voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk en waarschuwt voor de spanningen. Daarin lijkt een kentering zich af te tekenen. Een mogelijke verklaring daarvoor, zegt Robert Vornis, is dat de Raad van State worstelt met zijn eigen rol binnen het Koninkrijk.

Na een lidmaatschap van drie-en-een-half jaar van de Raad trad Vornis terug op 1 mei; de eerste dag die volgde op de maand dat hij 70 werd. Het is de wettelijk voorgeschreven ontslagdatum voor staatsraden uit Nederland. ”Je wordt benoemd voor het leven. Blijkbaar verwachten ze niet dat je ouder dan zeventig wordt,” lacht hij.

Interview Vornis - deel 122-10-2015cInterviewVornis Amigoe2

Fragment interview voor Amigoe, oktober 2015

Nederland deelt afschuw over moord

Interview tijdens bezoek Wiels aan Nederland in maart 2013
Interview tijdens bezoek Wiels aan Nederland in maart 2013

DEN HAAG-Nederland deelt de afschuw over de moord op PS-leider Helmin Wiels, terwijl men zich ook zorgen maakt over de politieke gevolgen. Het nieuws domineerde vandaag de kranten, de radio, televisie en sociale media. Verschillende televisie- en radiojournaals en kranten openden vandaag met het nieuws, dat ook op nieuwssites en twitter tot de meest gelezen verhalen behoorde.

“Ik ben ontzettend geschokt. Het is afschuwelijk dat hij nu wegvalt. (…) Het is niet alleen voor Curaçao, maar ook voor het Koninkrijk van het grootste belang dat zijn erfenis goed wordt opgepakt. Ik hoop en verwacht dat de wending die hij heeft ingezet wortel heeft geschoten,” zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een interview met Radio 1. De minister omschreef hem als een charismatisch leider die net als andere Zuid Amerikaanse leiders echt een man van het volk was.

Fragment artikel voor Amigoe, 2013

Willem-Alexander beëdigd als Koning

Troonswisseling 2013
Foto Koninklijkhuis/Jeroen van der Meyde

“Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe Koning, Koning Willem-Alexander.” Deze twee zinnen van prinses Beatrix vormden afgelopen dinsdag één van de hoogtepunten van de troonswisseling in Amsterdam. Curaçao, Aruba en Sint Maarten werden daar nadrukkelijk bij betrokken.

De bekendmaking van Prinses Beatrix aan de inwoners van het Koninkrijk volgde op de ceremoniële ondertekening van de Akte van Abdicatie in het Koninklijk Paleis op de Dam, waarmee ze afstand deed van de troon en het koningschap overdroeg aan Willem-Alexander, die als Koning samen met Koningin Máxima de akte ondertekende. De ondertekening werd ervaren als het belangrijkste en meest indrukwekkende moment van de troonswisseling. Zowel door de 25.000 luid juichende toeschouwers op de Dam en miljoenen televisiekijkers wereldwijd, maar ook door de dertig getuigen in de Mozeszaal, die de akte mede-ondertekenden.

Poserend voor het Paleis op de Dam
Poserend voor het Paleis op de Dam

Fragment van verslag van de Troonswisseling, Amigoe, 2013

Plasterk: Vertrouwen is cruciaal

Minister Ronald Plasterk (foto Suzanne Koelega)
Minister Ronald Plasterk
(foto Suzanne Koelega)

“Ik heb gezocht naar een gedetailleerde landkaart met de geografie van alle zes de eilanden. Maar die is er niet. Er zijn alleen kaarten van het hele Caribische gebied en dan zijn de eilanden kleine puntjes,” zegt de minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, terwijl hij wijst naar de landkaart van het Caribisch Gebied aan de muur van zijn werkkamer in Den Haag.

“Venezuela is het grootste buurland van het Koninkrijk, maar een willekeurige voorbijganger hier op straat zal Duitsland antwoorden als je het vraagt. Het is ook logisch dat iedereen van dag tot dag vooral bezig is met zijn eigen omgeving. In de drie andere landen van het Koninkrijk zijn ze ook niet permanent bezig met het Koninkrijk en mijn collega-ministers concentreren zich op hun eigen portefeuille. Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar ik zie het toch als mijn taak om helder op ieders netvlies te krijgen, dat het Koninkrijk uit vier landen bestaat.”

Werkbezoek

Minister Plasterk staat op het punt om ook zijn eigen netvlies te verrijken met indrukken van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanstaande zaterdag komt hij aan voor een bezoek van zeven dagen, waarbij hij gemiddeld een etmaal zal doorbrengen op elk van de zes eilanden, te beginnen op Aruba.

Interview met minister Ronald Plasterk voor Amigoe, 2013

Spies: ‘Ik ben niet ontevreden’

Minister Liesbeth Spies - foto Suzanne Koelega
Minister Liesbeth Spies (foto Suzanne Koelega)

De Rijksministerraad van 13 juli zal haar altijd bijblijven, maar niet als een gebeurtenis waar ze met plezier aan terugdenkt. Dat geldt wel voor de ontwikkeling van de relatie met Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Na elf maanden neemt Liesbeth Spies vandaag afscheid als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en blikt terug op een korte, maar intensieve periode.

Interview voor Amigoe, 2012

 

De lessen van Liberia-Peters

Interview Liberia Peters

Maria Liberia-Peters neemt afscheid van de politiek. Minstens dertig dagen heeft ze nodig om de afgelopen dertig jaar te evalueren en om na te denken over de lessen die ze geleerd heeft. “Politici gebruiken wel de terminologie ‘in het algmeen belang’, maar in de praktijk draait het vaak om de partij.”

Interview Antilliaans Dagblad, 10 juli 2004